Rủi ro tín dụng của Việt Nam được cải thiện trong năm 2021
Cơ quan SACE (cơ quan chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp Italia trong lĩnh vực xuất khẩu, dưới sự quản lý của Bộ Kinh tế và Tài chính Italia) đã công bố bản đồ tương tác đầu tư cho hơn 200 quốc gia xét theo mức độ rủi ro trong năm 2021. Theo đó, báo cáo tập trung vào phân tích "rủi ro liên quan tới khả năng thanh toán hoặc tín dụng" trong trường hợp các đối tác ngân hàng, công ty hoặc ngân hàng có chủ quyền nước ngoài không thể đảm bảo các cam kết trong hợp đồng thương mại hoặc tài chính.


Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, mức độ rủi ro tín dụng dự kiến ​​sẽ tăng trong 2021, nhất là ở cấp độ cấp quốc gia. Dự đoán này dựa trên thực tế là nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia thuộc châu Mỹ Latinh và châu Phi cận Sahara, đã phải tăng mức nợ công nội địa để đối phó với đại dịch.

Cũng cần nhấn mạnh những kết quả mà các quốc gia có tín hiệu tích cực như Việt Nam và Chile đạt được, tron việc giữ mức tín dụng ở mức độ tương đối ổn định. Ngoài ra phải kể đến các trường hợp khác là ở Ecuador và Argentina, dưới sự quản lý của chính phủ trong việc tái cơ cấu kinh tế mặc dù thực tế cho thấy các khoản nợ tư nhân đối với các chủ nợ ở nước ngoài vẫn rất cao.

Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam trở lại nổi bật theo hướng tích cực khi là khu vực kinh tế duy nhất trong khu vực có mức độ cải thiện về rủi ro tín dụng nhờ việc giảm các thành phần ngân hàng và doanh nghiệp. Có được kết quả này là nhờ chính quyền trung ương đã ngăn chặn hiệu quả đại dịch và sự thành công của mô hình phát triển được Việt Nam áp dụng đã đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất trong khu vực. Bên cạnh đó,nhờ việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) vào tháng 8 năm 2020, hàng hóa Việt Nam có cơ hội tiếp cận ưu đãi rộng rãi vào thị trường này.

Fonte: mglobale.it

#Vietnam #SACE #mappa #creditrisk