Họp trực tuyến giữa Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ và Thị trưởng thành phố ModenaNgày 26/2, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đã gặp trực tuyến Thị trưởng thành phố Modena, ông Gian Carlo Muzzarelli để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hoá dựa trên những cơ sở trao đổi đã có giữa hai bên, nhất là sau lần hợp tác đầu tiên năm 2018 kết hợp cùng với vùng Emilia Romagna. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của Tham tán Thương Mại tại Italy và đại diện của phòng Thương Mại Italia Việt Nam là ông Phạm Văn Hồng, Phó Chủ tịch, ông Walter Cavrenghi, Tổng thư ký của Phòng Thương Mại. Đại sứ Huệ đánh giá cao các di sản phi vật thể của thành phố Modena, cũng như các di sản được UNESCO công nhận và nhấn mạnh cả sự hiện diện của hơn 40 sinh viên Việt nam đang sống và học tập tại vùng Emilia Romagna. Ông Thị trưởng Gian Carlo Muzzarelli hoan nghênh các đề xuất của phía Việt Nam khi điều kiện cho phép sẽ phối hợp với Phòng thương mại Italia - Việt Nam tổ chức các sự kiện quảng bá Việt Nam, đặc biệt là tuần lễ/ngày hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị của Thành phố Modena và Vùng Emilia Romagna.


#Modena #Vietnam #EmiliaRomagna